Cigarrillos París  
i la publicitat moderna Imatge Gràfica
2020-2022 Més Informació Dossier