Joaquim Sunyer Dossier
El paisatge Noucentista Sitgetà  
Museus de Sitges - Museu Maricel, 2017