Entre la Lletra i la Imatge Més informació  
Un itinerari pel fons hemerogràfic MARCA Dossier  
Màster Oficial en Anàlisis i Gestió del Patrimoni Artístic. UAB, 2015/2016