Galerisme a Barcelona 1877_2012  
Descobrir, defensar, difondre l'art  
Direcció d'Imatge y Serveis Editorials. Ajuntament de Barcelona, 2012