Missió a Egipto Imatge Gràfica
La tomba de Monthemhat  
Museu d'Arqueología de Catalunya - Girona, 2007