Dalí i Barcelona Más información
   
Direcció d'Imatge y Serveis Editorials. Ajuntament de Barcelona, 2017